Garis Lurus dan Bola


Misalkan :
    Garis lurus : y = mx + n         ...(1)
    Parabola   : y = ax² + bx + c ... (2)

Koordinat
titik potong garis lurus dan parabola di atas merupakan nilai x dan y yang memenuhi persamaan (1) dan (2).

Didapat : mx + n = ax² + bx + c
             ax² + (b - m)x + ( c - n ) = 0 ® merupakan
Persamaan              Kuadrat dalam x.


KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN
Diskriminan
Akar PK
Garis dan Parabola
D > 0
2 akar berlainan
Berpotongan di 2 titik
D = 0
Akar kembar
bersinggungan
D < 0
Tidak ada akar riil
Tidak ada titik potong

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Breath, Think, Evil, Angel, Survive, Here !

..

Blog Archive

Blog Archive

Followers

Contact Form


Back
to top